Cửa hàng mua sắm tự động mở cửa suốt 24 giờ 2023/06/02 Fri

Cửa hàng mua sắm tự động mở cửa suốt 24 giờ

Giới thiệu

Cửa hàng mua sắm mini thông minh không thu ngân, mở cửa suốt 24 giờ đầu tiên tại Đài Trung

Thông tin

Thành lập
ngành công nghiệp
cửa hàng không người lái
Giao banh
cửa hàng không người lái
Điện thoại
Email
liên kết

Tags

bản đồ

Biên tậpFabula

Fabula is a platform that will uphold "responsible marketing". The program allows you to read stories from the Taiwanese community. Then explore more such organizations in other countries, as well as LDCs (least developed countries) like Nepal, Cambodia and Bangladesh.