Hiệp Hội Giáo Dục Sơn Hải Đồn 2022/05/18 Wed

Hiệp Hội Giáo Dục Sơn Hải Đồn

Giới thiệu

Tháng 8 năm 1988, với mục tiêu cải thiện điều kiện trị liệu y tế, nâng cao chất lượng giáo dục, điều chỉnh những phúc lợi chăm sóc và đề cao giá trị xã hội như người bình thường dành cho những trường hợp khuyết tật và thiểu năng trí tuệ. Một cộng đồng những người cha, người mẹ nhiệt huyết cống hiến đã thành lập Hiệp hội Giáo dục Đài Trung, mở ra một cách cửa “hy vọng” mới dành cho những đứa trẻ thiểu năng. Sau khi Thành phố và Huyện Đài Trung hợp nhất, tháng 3 năm 2011, đơn vị này được đổi tên thành Hiệp hội Giáo dục Sơn Hải Đồn Thành phố Đài Trung.

Thông tin

Thành lập
1988-08-01
ngành công nghiệp
Các tổ chức phi lợi nhuận
Giao banh
Dịch vụ tư vấn, chăm sóc gia đình, hoạt động công khai, ấn phẩm, quản lý người khuyết tật tâm thần và các hoạt động liên quan đến gia đình của họ, dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp cho người khuyết tật tâm thần
Điện thoại
liên kết

bản đồ

Biên tậpFabula

Fabula is a platform that will uphold "responsible marketing". The program allows you to read stories from the Taiwanese community. Then explore more such organizations in other countries, as well as LDCs (least developed countries) like Nepal, Cambodia and Bangladesh.