QUỐC TẾ HÓA VĂN HÓA BÁT BẢO ĐỊA PHƯƠNG 2022/07/04 Mon

BÁT BẢO ĐỊA PHƯƠNG

Giới thiệu

Hình thành “quốc tế hóa văn hóa địa phương” thông qua hình thức hợp tác xuyên khu vực. Nền văn hóa công nghiệp hiện có sẽ được tiếp thị theo cách có kế hoạch, và các khái niệm hợp lý dựa trên nông nghiệp, thương mại, dinh dưỡng và sinh thái hiện đại sẽ được thiết lập, để văn hóa Bát Bảo sẽ trở thành tấm kính phóng đại của các đặc điểm địa phương, thay vì một nền văn hóa sao chép “ăn nhanh” sẽ chết yểu trong thời gian ngắn.

Thông tin

Thành lập
2021-12-01
ngành công nghiệp
Hiệp hội phát triển cộng đồng
Giao banh
1. Viết một câu chuyện bền vững để biến cộng đồng thành đại sứ cho bộ phận trách nhiệm xã hội và sản phẩm của các công ty địa phương. 2. Không thay đổi cách sống của các doanh nghiệp địa phương, hãy chia sẻ sản phẩm của họ, duy trì tính hợp lý của các chức năng địa phương, và sau đó giúp đỡ cộng đồng. 3. Thông qua các nông hộ nhỏ ở địa phương để phát triển sản phẩm, quảng bá các phương pháp canh tác tự nhiên và giáo dục canh tác thực phẩm, và kiên quyết không thực hiện chế biến bằng hóa chất.
Điện thoại
liên kết

bản đồ

Biên tậpFabula

Fabula is a platform that will uphold "responsible marketing". The program allows you to read stories from the Taiwanese community. Then explore more such organizations in other countries, as well as LDCs (least developed countries) like Nepal, Cambodia and Bangladesh.