Xưởng chế tạo nhạc cụ Mỹ Quán 2023/06/02 Fri

Xưởng chế tạo nhạc cụ Mỹ Quán

Giới thiệu

Một Nhạc cụ Mỹ Quán trải qua các giai đoạn lão – trung – thiếu, đi qua thời kỳ hưng thịnh nhất của nhạc cụ Hậu Lý, ông chủ Ngô Tín Hùng là người phụ trách duy nhất có thể biểu diễn, giảng dạy, chế tạo nhạc cụ tại Đài Loan

Thông tin

Thành lập
ngành công nghiệp
làm nhạc cụ
Giao banh
làm nhạc cụ
Điện thoại
Email
liên kết

Tags

bản đồ

Biên tậpFabula

Fabula is a platform that will uphold "responsible marketing". The program allows you to read stories from the Taiwanese community. Then explore more such organizations in other countries, as well as LDCs (least developed countries) like Nepal, Cambodia and Bangladesh.