Hiệp Hội Phát Triển Doanh Nghiệp Trí Tuệ Nhân Tạo 2022/07/07 Thu

Hiệp Hội Phát Triển Doanh Nghiệp Trí Tuệ Nhân Tạo

Giới thiệu

Áp dụng trí tuệ nhân tạo để đổi mới và nâng tầm doanh nghiệp, đồng thời tiến hành học hỏi, giao lưu nhân tài giữa các đơn vị chính phủ, chuyên gia quốc tế, doanh nghiệp các cấp, trường học hay các phòng nghiên cứu.

Thông tin

Thành lập
2020-07-18
ngành công nghiệp
hiệp hội phát triển
Giao banh
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy đổi mới và nâng cấp công nghiệp
Điện thoại
liên kết

bản đồ

Biên tậpFabula

Fabula is a platform that will uphold "responsible marketing". The program allows you to read stories from the Taiwanese community. Then explore more such organizations in other countries, as well as LDCs (least developed countries) like Nepal, Cambodia and Bangladesh.