Khoang Cửa Biển – Một Miếng Trứng Cá Đối 2022/07/04 Mon

Hội Nông Nghiệp Ngô Thê Khoang Cửa Biển

Giới thiệu

Có một nhóm người ngư dân địa phương sinh sống ở vùng ven biển Trung bộ đang nỗ lực quảng bá trứng cá đối tự tiên chất lượng cao.

Thông tin

Thành lập
2017-10-29
ngành công nghiệp
dịch vụ cộng đồng
Giao banh
Môi trường thân thiện, trại đặc trưng, ​​đào tạo kỹ năng, trải nghiệm văn hóa, đồng sáng tạo của tuổi trẻ và bạc, chăm sóc cộng đồng
Điện thoại
liên kết

bản đồ

Biên tậpFabula

Fabula is a platform that will uphold "responsible marketing". The program allows you to read stories from the Taiwanese community. Then explore more such organizations in other countries, as well as LDCs (least developed countries) like Nepal, Cambodia and Bangladesh.